Námskeið

Konur finna styrk sinn

Á námskeiðinu Konur finna styrk sinn er lögð áhersla á að vinna með rætur vímuefnavanda og annað andstreymi í lífi kvenna. Unnið er út frá því að vímuefnanotkun sé ekki einangrað vandamál heldur eigi sér m.a. rætur í áföllum. Tekið er á þeim fjölþætta vanda sem konur með sögu um vímuefnavanda glíma við. Unnið er með efni úr smiðju dr. Stephanie Covington sem er frumkvöðull í vinnu með vímuefnavanda kvenna með áfallasögu. Á milli tíma er verkefnavinna sem þátttakendur eru hvattar til að vinna svo að þær fái sem mest út úr námskeiðinu. Þátttakendur fá veglega vinnubók.

Fyrir hverjar

Námskeiðið er ætlað konum sem eiga sögu um vímuefnavanda, jafnt konum sem hafa ekki notað vímuefni í langan tíma sem og konum sem eru að hefja vinnu við að bæta lífsgæði sín. Hámarksfjöldi er 8 þátttakendur.

Skráning

Skráning hefst í ágúst

Markmið

Markmið námskeiðsins er að konur auki lífsgæði sín og öðlist aukna sjálfsþekkingu sem einstaklingar en skilgreini sig ekki í gegnum sambönd eða stöðu sína. Einnig að þær átti sig á styrkleikum sínum og geti byggt framtíð sína og betra líf á þeim.

Innihald

Aðaláherslan er á fjóra þætti: Sjálfsmynd, samskipti, kynverund og andlega heilsu. Innan þessara þátta eru undirflokkar þar sem farið er ítarlega í atriði sem eru mikilvæg til að auka lífsgæði og kynntar nýjar aðferðir sem stuðla að þeim. Spurt er hvað kom fyrir konurnar í stað þess að spyrja hvað sé að þeim, hvernig þær komust af og til hvaða bjargráða hver og ein þeirra greip.

Hvenær 

Námskeiðið hefst 9. febrúar og því lýkur 30. mars 2022

Verð

48.000 kr.

Leiðbeinendur og verkefnisstjórn 

Leiðbeinendur eru Guðrún Ebba Ólafsdóttir og Þórunn Sif Böðvarsdóttir. Verkefnisstjóri er Kristín I. Pálsdóttir. Sjá nánar.

Skipulag

Alls er um að ræða 10 skipti, hvert skipti er 90 mínútur frá kl. 16.30–18.00 á miðvikudögum og tvisvar á mánudegi.

Dagsetningar

Tími Dagsetning Tími Dagsetning
1 9. febrúar 6 7. mars
2 14. febrúar 7 9. mars
3 16. febrúar 8 16. mars
4 23. febrúar 9 23. mars
5 2. mars 10 30. mars

Hámarksfjöldi er 8 þátttakendur.

Í leiðsagnarhópnum Konur finna styrk sinn er lögð áhersla á að vinna með rætur vímuefnavanda og annað andstreymi í lífi kvenna. Unnið er út frá því að vímuefnanotkun sé ekki einangrað vandamál heldur eigi sér m.a. rætur í áföllum og tekið er á þeim fjölþætta vanda sem konur með sögu um vímuefnavanda standa frammi fyrir.

Skráning

Áföll – Leiðir til bata

Námskeiðið styður konur í að vinna úr afleiðingum áfalla. Athyglinni er beint að þeim áföllum sem konur eru í mestri hættu á að verða fyrir eins og kynferðisofbeldi, ofbeldi í nánum samböndum og öðru ofbeldi á milli tengdra aðila. Kennd eru bjargráð sem nýtast við úrvinnslu áfalla almennt. Námskeiðið er kynjamiðað og byggt er á styrkleikanálgun. Það er þróað af dr. Stephanie Covington og heitir á ensku Healing Trauma. Þátttakendur fá veglegt verkefnahefti. Á milli tíma er verkefnavinna sem konurnar eru hvattar til að vinna svo að þær fái sem mest út úr námskeiðinu.

Fyrir hverjar

Námskeið er fyrir konur sem glíma við afleiðingar áfalla. Námskeiðið hentar sérstakleg vel konum sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi.

Skráning

Skráning

Markmið

Markmið námskeiðsins er að þátttakendur geti náð sér af afleiðingum áfalla, að þær finni fyrir þeim krafti sem býr innra með þeim og veiti hverri annarri m.a. stuðning til þess að létta á skömm og sektarkennd.

Aðferð

Námskeiðið skiptist í átta hluta þar sem m.a. er fjallað um vald og valdbeitingu, áfallaferlið, sjálfsumhyggju, ACE-spurningalistann, reiði og heilbrigð sambönd.

Leiðbeinendur og verkefnisstjórn 

Leiðbeinendur á námskeiðinu eru Guðrún Ebba Ólafsdóttir og Þórunn Sif Böðvarsdóttir. Verkefnisstjóri er Kristín I. Pálsdóttir. Sjá nánar.

Skipulag

Námskeiðið er í 3 skipti í 5 tíma í senn, frá kl. 10:00-15:00, og verður haldið á Hallveigarstöðum, Túngötu 14. Þátttakendur eru hvattir til að taka með sér nesti til að borða í hálftíma hléi. Hámarksfjöldi er 8 þátttakendur.

Dagsetningar – Helgarnámskeið í nóvember

Tími Dagsetning Tími Dagsetning
1 30. okt., laugard. 3

6. nóv., laugard.

2 31. okt., sunnud.    

38.000 kr.

Hámarksfjöldi eru 8.

Áföll – leiðir til bata er námskeið þar sem athyglinni er beint að þeim áföllum sem konur eru í mestri hættu á að verða fyrir eins og kynferðisofbeldi, ofbeldi í nánum samböndum og öðru ofbeldi á milli tengdra aðila. Námskeiðið er kynjamiðað og byggt er á styrkleikanálgun. Þátttaka í námskeiðinu styður konur í að vinna úr afleiðingum áfalla. Kennd eru bjargráð sem nýtast við úrvinnslu áfalla almennt. Þátttakendur fá veglegt verkefnahefti.

Skráning.

Karlar og áföll

Námskeiðið Karlar og áföll – leiðir til bata er áfallainngrip fyrir karla sem hafa orðið fyrir ofbeldi af einhverju tagi, meðvituðu og ómeðvituðu. Námskeiðinu er ætlað að styðja þá á leið til bata, í gegnum aukinn skilning á afleiðingum áfalla, og til að finna leiðir til halda áfram að þroskast, byggja upp seiglu, öðlast meiri lífsánægju og að eiga í innilegri og innihaldsríkari samböndum. Námskeiðið heitir Exploring Trauma á ensku og höfundar þess eru Dr. Stephanie Covington og Roberto A. Rodriquez. Guðrún Ebba Ólafsdóttir þýddi námskeiðið og hefur þróað það í ljósi reynslunnar á Íslandi. Hún er jafnframt leiðbeinandi á námskeiðinu.

Efnisþættir sem unnið er með á námskeiðinu eru:
 1. Hvað eru áföll?
 2. Áföllin skoðuð nánar, ACE listinn, þegar áföllin okkar meiða aðra.
 3. Hugsa, finna, framkvæma.
 4. Handan við sektarkennd, skömm og reiði.
 5. Heilbrigð sambönd.
 6. Ástin, kærleikurinn og lok námskeiðsins.

Mikil áhersla er á að skapa andrúmsloft sem byggir á trausti og einlægni. Áhersla er á þrjú lykilatriði: skilning á hvað áfall er, hvernig áfallaferlið er og áhrif þess á bæði líðan (hugsanir, tilfinningar, skoðanir og gildi) og breytni (hegðun og sambönd). Með auknum skilningi á áhrifum áfalla er að koma upp á yfirborðið aukinn skilningur á áhrifum áfalla á karla. Með aukinni þekkingu á afleiðingum áfalla er að koma í upp á yfirborðið aukinn skilningur á áhrifum áfalla á karla. Þar á meðal er þögnin um ofbeldi sem karlar verða fyrir, áhrif félagsmótunar á viðbrögð karla við misnotkun, hættuna á því að fórnarlömb verði gerendur og þörfina á því að skilja ótta karla og skömm.

Markmið
Markmiðið með námskeiðinu er að styðja karla til bata með því að auka skilning á áhrifum áfalla á lífsferilinn.

Skipulag
Námskeiðið er frá kl. 10:00-15:00 helgina 20. og 21. nóvember og laugardaginn 27. nóvember, að Hallveigarstöðum, Túngötu 14, 101 Reykjavík. Námskeiðið er 15 klst.

Skráning 

Verð
43.900 kr.

Leiðbeinendur og verkefnisstjórn
Leiðbeinendur eru Guðrún Ebba Ólafsdóttir og Þórunn Sif Böðvarsdóttir. Verkefnisstjóri er Kristín I. Pálsdóttir. Sjá nánar.

 

Námskeiðið Karlar og áföll – leiðir til bata er áfallainngrip fyrir karla sem hafa orðið fyrir ofbeldi af einhverju tagi, meðvituðu og ómeðvituðu. Námskeiðinu er ætlað að styðja þá á leið til bata, í gegnum aukinn skilning á afleiðingum áfalla, og til að finna leiðir til halda áfram að þroskast, byggja upp seiglu, öðlast meiri lífsánægju og að eiga í innilegri og innihaldsríkari samböndum.

Skráning

 

Þú ert ekki ein, við erum margar

Námskeiðið er fyrir konur sem upplifað hafa fjölskylduslit. Ástæður fjölskylduslita geta verið margar, til dæmis í kjölfar þess að konur hafa opnað umræðu um ofbeldi í skjóli fjölskyldu, hvort heldur er í kjölfar sifjaspells, kynferðisofbeldis, líkamlegs eða andlegs ofbeldis.

Markmið

Markmið námskeiðsins er að þátttakendur öðlist betri þekkingu og skilning á aðstæðum sínum og að konur sem hafa upplifað fjölskylduslit finni fyrir kraftinum sem býr innra með þeim og stuðningi hver frá annarri, til þess að m.a. að létta á skömm og sektarkennd.

Aðferð

Námskeiðið byggist annars vegar á fræðilegum kenningum og rannsóknum og hins vegar á reynslu þátttakenda í ljósi fræðanna. Styrkleikar þátttakenda eru kortlagðir og við deilum reynslu okkar, styrk og seiglu. Rætt verður um afleiðingar þess að hafa orðið fyrir ofbeldi í skjóli fjölskyldu og þeirra sem við treystum, skömm og sektarkennd og hvaða áhrif það hefur að upplifa höfnun af hendi fjölskyldumeðlima. Þá er fjallað um fyrirgefningarhugtakið en stundum er krafan um fyrirgefningu notuð til að stjórna þolendum. Að lokum er fjallað um leiðina til bata að tilgangsríku lífi í sátt við okkur sjálfar. Á milli tíma er verkefnavinna sem konurnar eru hvattar til að vinna svo að þær fái sem mest út úr námskeiðunum. Þátttakendur fá veglegt verkefnahefti.

Skipulag

Námskeiðið er 18 klst. Námskeiðið er ekki í boði haustið 2021.

Skráning.

Verð

Óákveðið.

Leiðbeinendur og verkefnisstjórn

Leiðbeinandi er Guðrún Ebba Ólafsdóttir. Verkefnisstjóri er Kristín I. Pálsdóttir. Sjá nánar.

Hámarksfjöldi er 8 þátttakendur.

Þátttakendur eru hvattir til að sækja fundi í Rótarhópnum á miðvikudögum kl. 19.15 að loknu námskeiðinu.

Ástæður fjölskylduslita geta verið margvíslegar. Til dæmis geta þau orðið í kjölfar þess að konur opna umræðu um ofbeldi í skjóli fjölskyldu, hvort heldur er í kjölfar sifjaspells, kynferðisofbeldis, líkamlegs eða andlegs ofbeldis. Fjölskylduslit geta orðið að frumkvæði þolenda eða vegna útilokunar.

Námskeiðið er ekki í boði haustið 2021.

 

Að segja frá

Námskeiðið er ætlað konum sem hafa hug á að opna umræðu um ofbeldi sem þær hafa orðið fyrir. Konur sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi glíma oft við flóknar afleiðingar þess. Ein leið til valdeflingar og bættra lífsgæða er að rjúfa þögnina sem oft ríkir um kynferðisbrot. Það getur átt við að segja frá, t.d. innan fjölskyldu, vinum, samstarfsfólki, á samfélagsmiðlum eða í fjölmiðlum.

Fyrir hverjar

Námskeiðið er ætlað konum sem hafa hug á að opna umræðu um ofbeldi sem þær hafa orðið fyrir.

Markmið

Markmið námskeiðsins er konur geti sagt frá því ofbeldi sem þær hafa verið beittar og afleiðingum þess, eins og til dæmis fíkn og áfallastreitu, að þátttakendur finni fyrir kraftinum sem býr innra með þeim og veiti hverri annarri stuðning til þess að t.d. létta á skömm og sektarkennd.

Aðferð

Námskeiðið byggist annars vegar á fræðilegum kenningum og rannsóknum og hins vegar á reynslu þátttakenda í ljósi fræðanna. Notaðar eru kenningar um samkennd og sjálfsumhyggju og gerðar æfingar sem hjálpa þátttakendum að jarðtengjast og hlúa að sér.

Farið er m.a. í eftirfarandi: að rjúfa þögnina; við hverja viljum við tala; undirbúningur fyrir samtölin – líka við þau sem eru okkur hugsanlega óvinveitt; að búa sig undir hugsanleg viðbrögð og að hlúa að sjálfri sér. Einnig hvernig hægt er að undirbúa sig ef fjölmiðlar hafa samband.

Námskeiðið byggir á bókinni The Courage to Heal eftir Ellen Bass og Laura Davis, efni frá dr. Stephanie Covington og bæklingnum „Ef fjölmiðlar hafa samband“. Námskeiðið skiptist í fræðslu, umræður og undirbúning undir það að segja frá. Inn á milli eru gerðar æfingar til að slaka á og jarðtengjast. Þær sem vilja, fá tækifæri til að undirbúa sig að segja frá.

Skipulag

Námskeiðið er ekki í boði haustið 2021.

Verð

Óákveðið.

Leiðbeinendur og verkefnisstjórn

Leiðbeinandi er Guðrún Ebba Ólafsdóttir. Verkefnisstjóri er Kristín I. Pálsdóttir. Sjá nánar.

Konur sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi glíma oft við flóknar afleiðingar þess. Ein leið til valdeflingar og bata er að rjúfa þögnina sem oft ríkir um kynferðisbrot. Það getur átt við að segja frá, t.d. innan fjölskyldu, vinum, samstarfsfólki, á samfélagsmiðlum eða opinberlega í fjölmiðlum. Á námskeiðinu er farið í gegnum hvernig best er að undirbúa það að rjúfa þögnina.

Námskeiðið er ekki í boði haustið 2021.

 

Námskeið fyrir fagfólk sem þjónustar konur

Námskeið fagfólk sem þjónustar konur sem glíma við áföll og neysluvanda.

Dagskrá

 • Rótin. Tilurð félagsins og hugmyndafræðin. Skipulag og starfsemi. Leiðarljós og reglur fyrir námskeið og hópastarf.
 • Kenningar um fíkn/neysluvanda. Sjúkdómskenningin. Einstaklingurinn í forgrunni og aðrar nýjar kenningar.
 • Vald og ofbeldi.
 • Þróun áfalla. Meðal annars skoðað m.t.t. kynja.
 • ACE rannsóknina og aðrar rannsóknir um tengsl áfalla við alvarlega sjúkdóma.
 • Skaðaminnkun.
 • Áfallamiðuð starfsemi.
 • Valdefling kvenna. Seigla og styrkleikar. Spurt er hvað kom fyrir þig en ekki hvað er að þér.
 • Konur finna styrk sinn. Námskeið og hópar Rótarinnar kynnt ítarlega.
 • Helstu sóknarfærin á þessu sviði ekki síst á tímum COVID-19.

Markmið

Markmiðið með námskeiðinu er að kynna þá aðferðafræði sem Rótin fylgir fyrir fagfólki sem hefur áhuga á áfalla- og kynjamiðaðri nálgun í þjónustu við konur í samræmi við nýjustu gagnreynda þekkingu.

Skipulag

Námskeiðið er ekki í boði veturinn 2021-2022. 

Skráning.

Verð

Óákveðið.

Leiðbeinendur og verkefnisstjórn

Leiðbeinendur eru Guðrún Ebba Ólafsdóttir, og Kristín I. Pálsdóttir. Sjá nánar.

Námskeiðið byggir á gagnreyndri þekkingu á forvörnum og verður meðal annars fjallað um börn og unglinga í áhættuhópum og áhrifaþætti vímuefnanotkunar eins og þeir birtast t.d. rannsóknum á erfiðri lífsreynslu í æsku og tengsl við vímuefnanotkun (ACE-listinn).

Námskeiðið er ekki í boði veturinn 2021-2022.

Forvarnir í grunnskólum, áskoranir og leiðir

Námskeiðið byggir á gagnreyndri þekkingu á forvörnum. Á námskeiðinu verður meðal annars fjallað um börn og unglinga í áhættuhópum og áhrifaþætti vímuefnanotkunar eins og þeir birtast t.d. rannsóknum á erfiðri lífsreynslu í æsku og tengsl við vímuefnanotkun (ACE-listinn). Unnið er út frá því að vímuefnanotkun sé ekki einangrað vandamál heldur eigi sér m.a. rætur í áföllum. Þá er einnig fjallað um kynjavinkilinn á fíkniferlinum. Kynnt verða líkön um skipulag forvarna, eins og íslenska módelið, og skoðað hvað virkar og hvað ekki í forvörnum (European Prevention Curriculum). Einnig verður fjallað um verndandi þætti sem styðja gegn áhættuhegðun og vímuefnanotkun með sérstakri áherslu á hlut skóla í því sambandi. Sjá nánar.

Markmið

Markmiðið með námskeiðinu er að styðja og styrkja starfsfólk skóla í að vinna að forvörnum í samræmi við nýjustu gagnreynda þekkingu og auka þekkingu á aðferðum sem styðja við betri líðan barna í skólunum.Innihald

Skipulag

Námskeiðið er þrír klst. og er ekki haldið haustið 2021.

Skráning fer fram hér eða sendið póst á rotin@rotin.is.

Verð

90.000 kr. fyrir hóp og aksturs- og /eða ferðakostnaður.

Leiðbeinendur og verkefnisstjórn

Leiðbeinendur eru Guðrún Ebba Ólafsdóttir og Kristín I. Pálsdóttir. Sjá nánar.

Námskeið fyrir fagfólk sem þjónustar konur sem glíma við áföll og vímuefnavanda. Auglýst verður þegar námskeiðið verður aftur á dagskrá. Rótin heldur einnig sérsniðin námskeið, eftir samkomulagi, fyrir stofnanir og vinnustaði.

Námskeiðið er ekki í boði haustið 2021.

Sjálfsuppgötvun og valdefling

Leiðsagnarhópnum Sjálfsuppgötvun og valdefling ― Fyrir stúlkur og ungar konur ― er ætlað að hvetja stúlkur og ungar konur til að styrkja sjálfsmynd sína og að öðlast rödd. Unglingsárin eru tími mikilla uppgötvana, áskorana og þroska. Ýmislegt í okkar kynjuðu menningu gerir þessar áskoranir snúnar fyrir stúlkur og margar þeirra ná ekki að öðlast eigin rödd eða jákvæða sjálfsímynd á þessu mikilvæga þroskaskeiði.

Fyrir hverjar

Hópurinn er sérstaklega ætlað stúlkum og ungum konum á aldrinum 18-25 ára.

Aðferð

Námsefnið tekur mið af áfallareynslu og miðast við reynsluheim stúlkna og þau áhrif sem það hefur á líf þeirra að alast upp í veruleika kynjamisréttis. Unnið er með gagnvirkar æfingar og leitast við að byggja upp jákvæðra sjálfsmynd, færni í heilbrigðum samskiptum kynjanna og sálræna og tilfinningalega vellíðan. Þá er fjallað um notkun fíkniefna, kynferðismál og hvernig hægt er að stuðla að bjartri framtíð. Einnig er komið inn á málefni stúlkna í réttarvörslukerfinu. Námskeiðið byggir á námsefni dr. Stephanie Covington Voices: A Program of Self- Discovery and Empowerment for Girls.

Markmið:

 • Að hjálpa stúlkum/ungum konum að skilja stöðu sína og áhrif þess að vera kona í heimi þar sem kynjamisrétti er viðvarandi
 • Að styðja þátttakendur í úrvinnslu áfalla og beina þeim inn á braut vaxtar eftir áföll (ens. post-traumatic growth) með kynjasjónarmið að leiðarljósi
 • Að þátttakendur öðlist aukinn skilning á
  • Sjálfi
  • Samböndum
  • Heilbrigðu líferni (líkamlegu, tilfinningalegu, andlegu)
  • Framtíðarsýn

Hvenær

Námskeiðið er ekki í boði haustið 2021.

Leiðbeinendur og verkefnisstjórn 

Leiðbeinandi á námskeiðinu er Guðrún Ebba Ólafsdóttir. Verkefnisstjóri er Kristín I. Pálsdóttir. Sjá nánar.

Skipulag

Námskeiðið er alls í 18 skipti.

Hámarksfjöldi er 10 þátttakendur.

Námskeiðinu Sjálfsuppgötvun og valdefling ― Fyrir stúlkur og ungar konur ― er ætlað að hvetja stúlkur og ungar konur til að styrkja sjálfsmynd sína og að öðlast rödd. Unglingsárin eru tími mikilla uppgötvana, áskorana og þroska. Ýmislegt í okkar kynjuðu menningu gerir þessar áskoranir snúnar fyrir stúlkur og margar þeirra ná ekki að öðlast eigin rödd eða jákvæða sjálfsímynd á þessu mikilvæga þroskaskeiði.

Námskeiðið er ekki í boði haustið 2021.

Rótarhópur

Rótin býður upp á sjálfshjálparhóp, Rótarhóp, fyrir konur sem tekið hafa þátt í leiðsagnarhópnum Konur finna styrk sinn og námskeiðum á vegum Rótarinnar. Allar konur sem eru að vinna að bættum lífsgæðum í kjölfar áfalla eru jafnframt velkomnar. Hópurinn hittist á miðvikudögum kl. 19:15-20:15. Þátttaka er gjaldfrjáls en samskotum er safnað.

Í Rótarhópnum er unnið út frá þekkingu á sambandi áfalla og líkamlegs og andlegs vanda og einnig í samræmi við kenningar um samkennd og sjálfsumhyggju. Umræðuefnin tengjast meðal annars viðfangsefnum leiðsagnarhópa og námskeiða á vegum Rótarinnar.

Leiðbeinendur og verkefnisstjórn

Leiðbeinandi er Guðrún Ebba Ólafsdóttir. Verkefnisstjóri er Kristín I. Pálsdóttir. Sjá nánar

Rótarhópur er ekki í boði haustið 2021.

Á hverjum fundi er ákveðið þema til umfjöllunar og hér er yfirlit yfir næstu fundi og þemu þeirra. Við áskiljum okkur þó rétt til að breyta þemanu og fjalla um annað efni ef þannig stendur á.

Dagsetning Umfjöllunarefni
sept. Sumarið 2021
sept. Lífið á tímum Covid-19
sept. Hver er ég?
okt. Hvað hefur mótað mig og sjálfsmynd mína?
okt. Kynjamisrétti og staðalímyndir
okt. Upprunafjölskyldan
okt. Mæður
nóv.  
nóv.  
nóv.  
nóv.  

Skráning fer fram á síðu Rótarinnar.

Samþykktir í starfi Rótarhópsins eru hér.

 

Rótin býður upp á sjálfshjálparhóp, Rótarhóp, fyrir konur sem tekið hafa þátt í námskeiðum og hópum á vegum Rótarinnar. Konur sem eru komnar vel af stað í að bæta lífsgæði sín með öðrum leiðum eru einnig velkomnar í Rótarhópinn. Hópastarfið er konunum að kostnaðarlausu en samskotum er safnað.

Á hverjum fundi er ákveðið þema til umfjöllunar og hér er yfirlit yfir næstu fundi og þemu þeirra. Við áskiljum okkur þó rétt til að breyta þemanu og fjalla um annað efni ef þannig stendur á.

Hreyfiaflið

Hreyfiafl Rótarinnar hittist einu sinni í viku til að rækta líkama og sál. Við förum í gönguferðir, jóga, flot eða annað sem okkur blæs í brjóst. Hópurinn hittist á mismunandi stöðum og verður nýr upphafsstaður fyrir hvern mánuð.

Starf hópsins hefur lengið niðri í Covid og verður ekki starfandi haustið 2021.

Þátttaka í hreyfiaflinu er gjaldfrjáls og allar konur eru velkomnar!

Skráning í hópinn er hér við erum líka með hóp á Facebook fyrir Hreyfiaflið.

 

 

Hreyfiaflið  hittist einu sinni í viku til að rækta líkama og sál á þriðjudögum kl. 17:30-18:30.

Hreyfiaflið verður ekki í boði haustið 2021.

Umræðukvöld

Rótin stendur að umræðukvöldum þar sem fyrirlesari hefur framsögu um efni sem tengist viðfangsefnum félagsins.
Umræðukvöld eru haldin  tvisvar til þrisvar að hausti og tvisvar að vori í Kvennaheimilinu að Hallveigarstöðum. Umræðukvöldin hefjast kl. 20 og standa til 21:30. Boðið er upp á kaffi og te.

 

Share This