Rótin sendi eftirfarandi bréf á heilsuræktarstöðvar, Illuga Gunnarssonar ráðherra íþróttamála, ASÍ og SI.

Ágæti viðtakandi.

Rótin – félag um málefni kvenna með áfengis- og fíknivanda hefur mikinn áhuga á persónulegu öryggi fólks og í því sambandi höfum við verið að skoða siðareglur í heilsuræktargeiranum.

Flestar fagstéttir sem í störfum sínum hafa vald yfir öðru fólki hafa sett sér siðareglur t.d. kennarar á öllum skólastigum, þjálfarar, einkaþjálfarar og fleiri.

Bandaríkjamenn eru framarlega á þessu sviði og þar eru víðast siðareglur sem fjalla m.a. um valdatengsl þjálfara/iðkanda, kennara/nemanda. National Council on Strength & Fitness hefur sett mjög skýrar siðareglur m.a. fyrir einkaþjálfara, (Certified Personal Trainer Code of Ethics) en í þeim er t.d. eftirfarandi ákvæði:

„4. Sexual misconduct on the part of the trainer is an abuse of professional power and a violation of client trust. Sexual contact or a romantic relationship between a trainer and a current client is always unethical.“ http://www.ncsf.org/governance/conduct/ethics.aspx.

Okkur leikur forvitni á að vita hvort að félög þjálfara, einkaþjálfara og kennara á heilsuræktarstöðvum á Íslandi hafa sett sér slíkar reglur og einnig hvort að einstakar heilsuræktarstöðvar eru með gildandi siðareglur fyrir sína starfsemi.

Einnig erum við að skoða hvort að opinberar stofnanir og félög sem eru með samninga við heilsuræktarstöðvar gera kröfur um að siðareglur séu til staðar og að þeim sé framfylgt. ASÍ gerði t.d. samning við Samtök heilsuræktarstöðva, sem enn er í gildi, um ívilnanir fyrir atvinnulausa á stöðvunum og leikur okkur forvitni á að vita hvort einhverjir fyrirvarar varðandi siðareglur séu hluti af slíkum samningum.

Við óskum eftir svörum við eftirfarandi spurningum:

  1. Eru í gildi siðareglur í fyrirtækinu?
  2. Ef svarið er já, taka þær á valdatengslum leiðbeinanda/skjólstæðings?
  3. Eru í reglunum ákvæði um kynferðisleg samskipti þessara aðila?
  4. Ef svarið er nei, stendur til að fyrirtækið setji sér slíkar reglur?
  5. Er starfsfólk krafið um sakavottorð og eru reglur varðandi ráðningu aðila með ofbeldisdóma?

Virðingarfyllst,

Ráð Rótarinnar:

Árdís Þórðardóttir,

Guðrún Ebba Ólafsdóttir,

Guðrún Kristjánsdóttir,

Gunnhildur Bragadóttir,

Gunný Ísis Magnúsdóttir,

Ilmur Kristjánsdóttir,

Kristín I. Pálsdóttir,

Linda Vilhjálmsdóttir og

Þórlaug Sveinsdóttir.

Bréfið er sent á 17 heilsuræktarstöðvar og Samtök iðnaðarins sem eru móðursamtök Samtaka heilsuræktarstöðva. Einnig á ASÍ og Illuga Gunnarsson ráðherra íþróttamála.

Share This