Aðalfundur 2018

Aðalfundur 2018

Fráfarandi ráð Rótarinnar : Árdís Þórðardóttir, Áslaug Kristjana Árnadóttir, Guðrún Ebba Ólafsdóttir, Gunný Ísis Magnúsdóttir, Katrín Guðný Alfreðsdóttir, Kristín I. Pálsdóttir, Margrét Gunnarsdóttir, Margrét Valdimarsdóttir og Þórlaug Sveinsdóttir.

22. apríl 2018

Aðalfundur Rótarinnar verður haldinn miðvikudaginn 2. maí kl. 20 í Kvennaheimilinu á Hallveigarstöðum, Túngötu 14.

Á dagskrá eru hefðbundin aðalfundarstörf sbr. lög félagsins. Kosið verður í ráð félagsins en í því sitja níu félagar og fer ráðið með ákvörðunarvald félagsins milli aðalfunda. Einnig skulu kosnir þrír varafulltrúar í ráðið og skoðunarkona reikninga.

Við hvetjum áhugasaman félagskonur til að bjóða sig fram í ráð eða vararáð með því að senda póst á netfangið rotin@rotin.is. Frekari upplýsingar fást hjá Kristínu I. Pálsdóttur, talskonu, í sama netfangi eða í síma 893-9327.

Erindi aðalfundar verður í höndum Katrínar G. Alfreðsdóttur sem ætlar að kynna hópa fyrir konur með fíknivanda sem hefja göngu næsta haust. Katrín er félagsráðgjafi og fjölskyldumeðferðarfræðingur. (more…)

Áfallamiðað jóga

Áfallamiðað jóga

Margrét Gunnarsdóttir, jógakennari, sjúkraþjálfari og sálmeðferðarfræðingur MSc

Rótin styður félaga á lokað námskeið í áfallamiðuðu jóga. Námskeiðið hentar þeim sem hafið hafa bataferli vegna fíknar og eru með áfallasögu.

Áfallamiðað jóga hentar einstaklingum sem hafa upplifað áföll og lifa með afleiðingum þess. ÁMJ er ætlað einstaklingum sem hafa orðið fyrir flóknum áföllum og er sérstaklega þróað með þá í huga. Flókin áföll (e. complex trauma) hafa djúpstæð áhrif og tengjast erfiðri reynslu, samskiptum og aðstæðum, ekki síst þeim sem gerðust í æsku.

Áföll geta haft mikil áhrif á líkamlega líðan, upplifun á eigin líkama og tengingu við hann. Helstu áhersluþættir í ÁMJ er að einstaklingur upplifi að hann hafi sjálfur stjórn, hafi raunverulegt val og tengist líkama sínum í öruggu umhverfi. Hugað er að þessum þáttum með því að gefa þátttakendum möguleika á að beina athygli að innri skynjun, að velja og ákveða fyrir sig, finna eigin mörk og vera hér og nú. Farið er rólega í æfingar og þær gerðar á forsendum hvers og eins. ÁMJ getur hentað sem stuðningur samhliða áfallameðferð hjá fagaðila.

Áfallamiðað jóga hefur verið í þróun hjá Trauma Center í Boston frá 2003 og byggir á rannsóknum og nýjustu þekkingu í áfallafræðum og taugavísindum. Upplýsingar um ÁMJ – (e. Trauma-sensitive yoga) – er meðal annars að finna á eftirfarandi vefsíðum: www.traumasensitiveyoga.com og http://www.traumacenter.org/clients/yoga_svcs.php. (more…)

Konur, áföll og fíkn. Betri stefnumótun, gæðaeftirlit og úrræði

Konur, áföll og fíkn. Betri stefnumótun, gæðaeftirlit og úrræði

Rótin býður frambjóðendum á umræðukvöld hinn 18. október kl. 20-21.30 í Kvennaheimilinu að Hallveigarstöðum, Túngötu 14 í Reykjavík.
Mikil umræða hefur verið um málefni fólks með fíknivanda undanfarin misseri með fullri þátttöku Rótarinnar sem staðið hefur að fjölda umræðukvölda, haldið málþing og ráðstefnu, sent erindi til stjórnvalda, skrifað greinar og haldið uppi umræðum á samfélagsmiðlum, í gegnum síðu sína á Facebook: https://www.facebook.com/rotin.felag/, síðan félagið var stofnað 8. mars 2013.
Rótin hefur frá stofnun gagnrýnt að ekki sé tekið heildstætt á vanda kvenna sem leita sér meðferðar vegna fíknivanda. Þetta er sérstaklega bagalegt þegar litið er til þess hversu stór hluti þeirra glímir við afleiðingar áfalla og ofbeldis. Félagið hefur lagt áherslu á gæði og öryggi meðferðar og kynjaskipting bætir hvort tveggja. Nú hefur Embætti landlæknis gert hlutaúttekt á meðferð barna og kvenna hjá SÁÁ og fyrir liggur að öryggi notenda þjónustunnar er ekki tryggt innan meðferðarstofna, eins og ótal dæmi og vitnisburðir sanna. Slíkt ástand er óviðunandi og krefst tafarlausra aðgerða.
Rótin sendi af því tilefni greinargerð til heilbrigðisráðherra um stefnumótum og meðferð er varðar konur og fíkn með tillögum um aðgerðir til að bæta stöðuna.

(more…)

Konur studdar til bata – meðferðarhópastarf

Fimmtudaginn 28. september mun Katrín G. Alfreðsdóttir kynna fyrir Rótarkonum hópastarf sem félagið hefur í hyggju að koma af stað. Að venju verðum við í kjallara Hallveigarstaða kl. 20.

Í júní síðastliðinn fór Katrín, sem er félagsráðgjafi og fjölskyldufræðingur, á ráðstefnuna og námskeiðið Covington Curriculum Conference, í Connecticut í Bandaríkjunum, um aðferðir Stephanie S. Covington sem er sérfræðingur og frumkvöðull í meðferð kvenna með fíknivanda. Covington var aðalfyrirlesari á ráðstefnu Rótarinnar og samstarfsaðila um konur og fíkn haustið 2015.

Á ráðstefnunni í Connecticut var áherslan á mikilvægi kynjaskiptrar fíknimeðferðar, bæði fyrir konur og karla. Jafnframt var kynnt hvernig ætti að koma á þjónustu fyrir þessa hópa þar sem öryggi og traust væri í fyrirrúmi. Nokkur námskeið voru í boði fyrir þátttakendur sem öll miðuðu að því að kenna meðferðarvinnu með hópum en viðfangsefnin voru ólík. (more…)

Aðalfundur og bíó

Aðalfundur og bíó

KonurÞriðjudaginn 16. maí kl. 20 verður aðalfundur Rótarinnar í Kvennaheimilinu á Hallveigarstöðum, Túngötu 14. Á dagskrá eru hefðbundin aðalfundarstörf sbr. lög félagsins. Kosið verður í ráð félagsins en í því sitja níu félagar og fer ráðið með ákvörðunarvald félagsins milli aðalfunda. Einnig skulu kosnir þrír varafulltrúar í ráðið. (more…)

Áhrif áfalla á lífsgæði og heilsufar

Áhrif áfalla á lífsgæði og heilsufar

Image may contain: 1 person

Sigríður Björnsdóttir

Miðvikudaginn 22. febrúar kl. 20 kemur Sigríður Björnsdóttir á umræðukvöld hjá Rótinni og heldur erindi um lokaverkefni sitt í BA-námi í sálfræði.

Sigríður Björnsdóttir er framkvæmdastjóri Blátt áfram, forvarnarverkefnis gegn kynferðislegu ofbeldi á börnum. Hún lauk BA-námi í sálfræði við Háskólann á Akureyri árið 2016 og stundar nú framhaldsnám í klínískri sálfræði við Háskólann í Reykjavík.

Í lokaverkefninu skoðaði Sigríður áhrif erfiða upplifana í æsku á heilsufar síðar á lífsleiðinni og áhrif þeirra á lífsgæði. Þátttakendur í rannsókninni voru nemendur við Háskólann á Akureyri og skjólstæðingar tveggja starfsendurhæfingarstöðva. Úrtakið var 577 einstaklingar, á aldrinum 18–62 ára. (more…)